Uroczysta LXXXIX Promocja Lekarzy

89 uroczysta promocja absolwentów Wydziału Lekarskiego odbyła się 29 października w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie. Dyplomy lekarza odebrało 626 Absolwentów.

Rektor Zbigniew Gaciong podkreślił, że uroczysta promocja jest ukoronowaniem sześciu lat ciężkiej pracy w trakcie studiów i ważnym wydarzeniem w życiu młodych lekarzy. Rektor zaznaczył również, że zawód ten nakłada obowiązki i stawia wymagania. Z kolei dziekan prof. Rafał Krenke zwrócił uwagę, jak ważne w życiu każdego lekarza jest kierowanie się wartościami takimi jak wiara, nadzieja, miłość, wiedza. Przywołał słowa prof. Andrzeja Szczeklika i wskazywał na cechą oddanego lekarza, jaką jest wytrwałość w zmaganiu się z chorobą. Na koniec dziekan podkreślał, że niezależnie od drogi, jaką wybiorą absolwenci, chciałby, aby doświadczenia zdobyte w czasie studiów pomagały im i ich motywowały. I aby byli dobrymi, przyzwoitymi ludźmi.

Po przemówieniach absolwenci powtórzyli słowa przyrzeczenia lekarskiego. Następnie wręczono szereg nagród dla najbardziej wyróżniających się studentów. Złoty Laur dla najlepszego absolwenta i dyplom z wyróżnieniem za średnią ocen 4,92 odebrała Wiktoria Grycuk. Nagrodę dla niej ufundowała firma TU INTER Polska S.A. Dyplomy z wyróżnieniem za wysoką średnią otrzymało 36 Absolwentów. Wręczono też Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego za całokształt pracy naukowej. Otrzymali ją: Tomasz Grzywa, Marcin Kleibert, Olga Adamska, Karolina Garbas, Maria Boszko, Julia Smyk, Miłosz Majka, Jan Borkowski, Izabela Agnieszczak, Iga Płachta, Bartosz Korzeba, Łukasz Mazurek, Wiktoria Grycuk. Nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Warszawa otrzymali: Katarzyna Camlet, Zofia Gajek, Marta Kras, Grzegorz Łopiński, Maciej Mach, Karolina Mikołap, Natalia Niedziela, Emilia Płatos, Katarzyna Rylewicz, Wojciech Sabata, Janusza Świeczkowski-Feiza, Mateusza Zaremba, Magdalena Zwolińska. Agata Andrzejczyk, Bartłomiej Gastoł, Jakub Olszewski i Wojciech Sabat otrzymali nagrody za działalność na rzecz wydziału i Samorządu Studentów WUM, zaś Alex Fitas i Wiktoria Rynkun za działalność na rzecz Akademickiego Związku Sportowego WUM.

Wiktoria Grycuk, reprezentująca tegorocznych dyplomowanych, dziękowała kadrze dydaktycznej za zaangażowanie i czas poświęcony na wspieraniu rozwoju naukowego studentów oraz za mentoring i wyznaczanie wzorców, z których studenci mogli brać przykład. Agata Andrzejczyk, starościna roku, zaznaczyła, że czas studiów był bez wątpienia ciężki i wymagał wielu wyrzeczeń, jednak ukształtował on dzisiejszych absolwentów oraz pokazał, jakie przeszkody są w stanie pokonać.

Zakończeniem dyplomatorium był piękny występ artystyczny tegorocznych absolwentek. Paulina Krupa oraz Katarzyna Prokopczyk wykonały „Walc kwiatów” z opery Lakme autorstwa Leo Delibes, zaś Natalia Zozula oraz Ernest Tymczyszyn, student Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, wykonali utwór „Time to say goodbye”. Obu występom towarzyszyło trio instrumentalne, w skład którego weszły dwie tegoroczne absolwentki: Anita Koptyńska oraz Konstancja Węgrzyn, a także Bartosz Kózka, doktorant Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Oprawę muzyczną całego wydarzenia zapewnił Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W uroczystości uczestniczyły władze rektorskie WUM: prof. Zbigniew Gaciong, Rektor, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prorektor ds. personalnych i organizacyjnych, prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. nauki i transferu technologii, prof. Paweł Włodarski, Prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju.

W uroczystości wzięli udział również: prof. Aleksander Nawrat, Przewodniczący Rady Uczelni, prof. Bolesław Samoliński, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu, prof. Michał Grąt, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Olga Ciepiela, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Tadeusz Tołłoczko, były Rektor WUM, dr Marta Kijak-Bloch, Kanclerz WUM, Jolanta Ilków, Kwestor WUM.

Władze Wydziału Lekarskiego reprezentowali: prof. Rafał Krenke, Dziekan oraz Prodziekani Wydziału: prof. Aneta Nitsch-Osuch, prof. Aleksandra Banaszkiewicz, prof. Tadeusz Grochowiecki, dr hab. Łukasz Koperski, dr hab. Jacek Sieńko.

Obecni Członkowie Rady Wydziału Lekarskiego: prof. Daniel Młocicki, prof. Anna Kostera-Pruszczyk, dr hab. Ewa Romejko-Wolniewicz, dr hab. Małgorzata Mizerska-Wasiak, dr hab. Rusłan Sałamatin.

A także zaproszeni goście: dr Krystyna Podgórska-Baraniecka, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, dr Marian Baraniecki, sekretarz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, dr Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Jerzy Jurkiewicz, prezes Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, Ewa Piotrowska, dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej, Teresa Bogiel, prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, dr Jarosław Rosłon, dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, Andrzej Marciniak, zastępca dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Katarzyna Ładno, dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń TU INTER Polska S.A. w Warszawie, Jerzy Chrzanowski, prezes AZS WUM i kierownik SWFiS WUM, Martyna Cholewik, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Samorządu Studentów, Anna Kupczak, przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego oraz członkowie zarządu SSWL WUM, Michael Koutenakis, wiceprzewodniczący Samorządu Studentów English Division, Anna Krawczyk i Magdalena Justyniarska ze Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM oraz Aleksandra Maciejczyk i Karolina Stachyra z IFMSA-Poland Oddział Warszawa.

Wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Lekarskiego