Wysoki poziom kształcenia, znakomita kadra dydaktyczna, którą tworzą najlepsi specjaliści w zakresie nauk podstawowych i wszystkich specjalności medycznych, ponad dwa wieki akademickiej tradycji nauczania medycyny, to tylko niektóre atuty naszego wydziału. Wspólnie tworzymy wspierającą się społeczność, której nadrzędną misją jest osiąganie jak najlepszych wyników kształcenia, ratowanie ludzkiego zdrowia oraz prowadzenie i rozwijanie badań naukowych przyczyniających się postępu nauk medycznych. 

Nauczamy studentów zgodnie z najwyższymi światowymi standardami i zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (evidence based medicine, EBM). Umiejętnie łączymy tradycję nauczania z wykorzystaniem najnowocześniejszych pomocy i metod dydaktycznych. Posiadamy największą w Polsce własną bazę szpitali klinicznych, w których
pod okiem wybitnych lekarzy i doświadczonych nauczycieli akademickich studenci zdobywają wiedzę i umiejętności. Prowadzimy zajęcia także w innych renomowanych szpitalach warszawskich i instytutach badawczych. 

Stwarzamy studentom warunki do wszechstronnego rozwoju, w tym naukowego, kulturalnego, artystycznego i sportowego. W Wydziale Lekarskim działają liczne studenckie koła naukowe, dzięki którym studenci mogą pogłębiać wiedzę i uczestniczyć w badaniach naukowych. Duża, wynosząca 117, liczba kół oraz ich różnorodność gwarantują możliwość rozwijania zainteresowań zgodnie z indywidualnymi preferencjami studentów. 

Dziekan

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

ul. Banacha 1  
02-097 Warszawa  
tel.: (22) 57 20 608  
e-mail: dziekanwl@wum.edu.pl; lekarski@wum.edu.pl 
Spotkania odbywają się po wcześniejszym mailowym umówieniu terminu

Dyżury: poniedziałek - 13.00-15.30; środa - 13.00-15.00; piątek - 13.00-15.00

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
Pałac Staszica w Warszawie znajdujący się u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu.

Historia

Nauczanie medycyny w Warszawie na poziomie uniwersyteckim sięga początków XIX wieku. W 1809 r. dekret królewski Fryderyka Augusta, wydany w Dreźnie, powołał Wydział Lekarski oraz Radę Ogólna Lekarską, której domeną miała być praca nad „wydoskonaleniem i upowszechnieniem wiadomości lekarskich w Księstwie Warszawskim”.