Nasze kierunki

Dlaczego studia na Wydziale Lekarskim WUM?

Zapewniamy najwyższy poziom kształcenia uwzględniającego aktualną wiedzę opartą na dowodach naukowych, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne. Uczymy nawiązywania relacji z pacjentem i innymi członkami zespołu terapeutycznego, których podstawą jest wzajemny szacunek i zrozumienie.

Realizujemy program kształcenia zgodny ze standardami krajowymi oraz międzynarodowymi. Wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne dostosowane do oczekiwań i potrzeb studentów, pracodawców oraz aktualnych wyzwań medycznych i społecznych.

Nasza oferta programowa obejmuje nie tylko przedmioty obowiązkowe, ale także szeroki zakres zajęć fakultatywnych – zarówno w modułach nauk podstawowych, przedklinicznych, jak i klinicznych, co pozwala na realizację indywidualnych zainteresowań i pasji studentów.

Zaangażowani, doświadczeni i nieustannie poszerzający swoje kompetencje nauczyciele akademiccy oraz bogata i nowoczesna infrastruktura dydaktyczna są gwarantem rzetelnego wykształcenia absolwentów, które stanowi punkt wyjściowy do kształcenia podyplomowego w zakresie wszystkich specjalności medycznych. 

Absolwenci Wydziału Lekarskiego WUM osiągają bardzo dobre wyniki podczas egzaminów pozwalające na wybór wymarzonej specjalizacji lekarskiej oraz są doceniani i poszukiwani na rynku pracy. Tworzymy wspólnotę szanującą tradycyjne wartości akademickie, w tym dobro i prawa jednostki. Naszą pracą i zaangażowaniem wspólnie budujemy renomę Wydziału i Uczelni.

4403

co 11 kandydat na studia na kierunku lekarskim w Polsce rozpocznie naukę na WUM. Jesteśmy jednym z największych Wydziałów w Polsce

5

szpitali klinicznych - specjalistycznych o wysokim stopniu referencyjności. Nasi studenci odbywają w nich zajęcia kliniczne i praktyki

967

nauczycieli akademickich - wysokiej klasy specjalistów reprezentujących wszystkie dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu

3

uniwersyteckie kampusy. Doskonale skomunikowana baza dydaktyczno-naukowa, umożliwia wygodne odbywanie zajęć

Jesteśmy w sercu Warszawy

Nasza lokalizacja - w gospodarczym, ekonomicznym i kulturalnym centrum kraju, czyni z nas jeden z najważniejszych punktów 
na mapie edukacyjnej Polski.

Przekonaj się, że Wydział Lekarski to najlepszy wybór

  • Wiedza oparta na faktach i praktyczne umiejętności

  • Możliwość rozwoju naukowego i realizowania pasji

  • Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu medycyny i duża wartość dyplomu

  • Education and skills valued worldwide

Studia to także czas na rozwijanie pasji badawczych, sportowych czy artystycznych! prowadzenie projektów badawczych, organizowanie akcji społecznych, szlifowanie umiejętności sportowych, rozwijanie talentów muzycznych i aktorskich - WUM daje wiele możliwości.

Organizacje i stowarzyszenia

Na uczelni działa kilkanaście organizacji i stowarzyszeń studenckich, a także ponad 200 studenckich kół naukowych, w tym 117 na samym Wydziale Lekarskim.

Sport i rekreacja

Ponad 100 sekcji AZS WUM oraz nowoczesne Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne z basenem olimpijskim, ścianką wspinaczkową oraz przestronnymi salami treningowymi - to oferta WUM dla usportowionych studentów.

Kultura i sztuka

Chór, Orkiestra i Teatr Magiczny czekają na uzdolnionych artystycznie medyków.