Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium