Ambasadorowie Karier UE - zaproszenie do udziału w edycji 2024/2025

Departament Komitetu do Spraw Europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DKSE KPRM) uprzejmie informuje, iż rusza kolejna edycja programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) - Ambasadorowie Karier UE 2024/2025.

W ramach koordynacji działań na rzecz zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i organach UE, DKSE KPRM zaprasza studentów do zgłoszenia udziału w programie.

Uczestnictwo w programie daje uczelniom i studentom cenne, międzynarodowe doświadczenie, przydatne w dalszym życiu zawodowym i dlatego cieszy się on w Polsce od lat dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku akces zgłosiło 71 polskich uczelni, które wytypowały 36 studentów do wzięcia udziału w programie.  

Więcej informacji o samym programie znajduje się pod adresem:

https://epso.europa.eu/en/eu-careers/eu_careers_student_ambassadors