Non Omnis Moriar

Prof. Jadwiga Kuczyńska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Jadwigi Kuczyńskiej-Sicińskiej.

Pani Profesor Jadwiga Kuczyńska-Sicińska urodziła się w 1928 roku we Lwowie. W 1951 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Niemal przez cały okres pracy zawodowej, bo od 1952 roku, była związana z II Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie (później Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). W 1957 roku uzyskała pierwszy, a w 1961 roku drugi stopień specjalizacji w położnictwie i ginekologii. W 1960 roku obroniła doktorat, w roku 1971 uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w roku 1992 tytuł profesora zwyczajnego. W 1981 roku objęła funkcję Kierownika II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Był to okres wyjątkowo trudny, gdyż Szpital Kliniczny im. księżnej Anny Mazowieckiej od kilku lat pozostawał zamknięty z powodu remontu, a lekarze zostali skierowani do pracy w innych ośrodkach. W tej sytuacji najważniejszym zadaniem nowej Pani Kierownik było doprowadzenie do odbudowania Zespołu i ponownego otwarcia Kliniki. Pani Profesor znakomicie poradziła sobie z tym wyzwaniem. Dając szansę rozwoju zawodowego i naukowego wielu młodym lekarzom, zapewniła dynamiczny rozwój Kliniki przez wiele kolejnych lat. Pani Profesor była znakomitą, oddaną pacjentkom lekarką, prowadziła pionierskie prace eksperymentalne oraz kliniczne z patofizjologii nerek i nadciśnienia tętniczego ciąży. Pełniła liczne funkcje organizacyjne, m. in. w latach 1984-1987 była Prodziekanem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Prowadziła aktywną działalność w towarzystwach naukowych. Za swoje zaangażowanie i wkład pracy w rozwój ginekologii i położnictwa została nagrodzona wieloma odznaczeniami, m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dzięki Jej staraniom Klinika przy ulicy Karowej stała się ważnym ośrodkiem położniczo-ginekologicznym na mapie Polski. Pani Profesor kierowała Kliniką do 1999 roku, jednak po przejściu na emeryturę w Uczelni jeszcze przez wiele lat była związana ze Szpitalem Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej, najpierw pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, potem konsultanta. Wychowała wspaniałego Syna Piotra - lekarza, naukowca, dzisiaj profesora Uniwersytetu Harvarda.
Pani Profesor na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

prof. Krzysztof Czajkowski, Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM

prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego WUM