Non Omnis Moriar

 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci

wybitnego Specjalisty w dziedzinie chirurgii

prof. dr hab. n. med. Bruna Szczygła,

który zmarł w dniu 14 styczniu 2024 r. w wieku 95 lat.

Pan Profesor Bruno Szczygieł urodził się w 1928 r. w Częstochowie. W 1952 r. ukończył studia, na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie uzyskując dyplom lekarza. Egzamin specjalizacyjny I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej zdał pomyślnie w roku 1956. W roku 1964 uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej II stopnia. W 1963 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Badania doświadczalne nad pochodzeniem wodobrzusza po zwężeniu żyły głównej dolnej nad przeponą” otrzymując stopień naukowy doktora medycyny. W 1968 r. po dokonaniu oceny dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej pt. „Badania doświadczalne nad rolą białek surowicy krwi w powstawaniu i samoistnym ustępowaniu puchliny brzusznej” uzyskał stopień naukowy docenta. W 1979 r. otrzymał stopień profesora nadzwyczajnego, a w roku 1987 tytuł profesora zwyczajnego. W roku 1969 objął funkcję Kierownika Katedry i III Kliniki Chirurgicznej, która w związku z powołaniem Instytutu Chirurgii została w 1974 r. przemianowana na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej, a w roku 1997 na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia. W latach 1972-1981 Pan Profesor Bruno Szczygieł był najpierw Prodziekanem, a następnie Dziekanem I Wydziału Lekarskiego.

Pan Profesor Bruno Szczygieł był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń chirurgów, twórcą polskiej szkoły żywienia poza- i dojelitowego, członkiem europejskich i polskich towarzystw naukowych, Członkiem Honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich i Honorowym Prezesem POLSPEN.

W zmarłym Profesorze żegnamy znakomitego chirurga, zasłużonego i oddanego pracownika Wydziału Lekarskiego Uczelni, nauczyciela, wychowawcę i mistrza.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

prof. Maciej Słodkowski, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM

prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego WUM