Wydział Lekarski

Jesteśmy dumni z ponad dwustuletniej tradycji nauczania medycyny.

Cieszymy się wysoką renomą i uznaniem międzynarodowym.

Kształcimy z pasją, według najlepszych standardów światowych, z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych.

Prowadzimy badania interdyscyplinarne i pionierskie badania naukowe. Leczymy z zaangażowaniem i empatią

alt

Jesteśmy jednym z największych wydziałów lekarskich w Polsce

Na 6 latach studiów kształcimy ponad 4500 studentów kierunku lekarskiego
co roku ponad 700 studentów uzyskuje dyplom lekarza.

 • Kształcimy nowocześnie, wprowadzając do programu studiów najlepsze metody i wzorce międzynarodowe, a także uwzględniając postępy nauk medycznych oraz oczekiwania przyszłych pracodawców.
 • Zdobyta w czasie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają na uzyskiwanie bardzo dobrych wyników na Lekarskim Egzaminie Końcowym.
 • Zapewniamy studentom rozwijanie indywidualnych zainteresowań naukowych, zawodowych jak i pozamedycznych.
 • Ponad 100 studenckich kół naukowych gwarantuje możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych badań i publikacji w renomowanych czasopismach.
 • Ponad 80 kursów zajęć fakultatywnych umożliwia nabywanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych.
 • Liczna, doświadczona i posiadająca szerokie kompetencje kadra dydaktyczna.
 • Nauczyciele akademiccy stale podnoszą swoje umiejętności zawodowe, naukowe i dydaktyczne.
 • Kadra dydaktyczna łączy nauczanie z prowadzeniem działalności naukowej oraz codzienną pracą z pacjentami.
 • Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna zapewnia kształcenie w szpitalach, ambulatoriach oraz w warunkach symulowanych.
 • Największa w Polsce baza szpitali klinicznych gwarantuje skuteczne nauczanie praktyczne w interdyscyplinarnych placówkach o wysokim stopniu referencyjności.
 • alt

  Realizujemy misję uczelni

  "Jesteśmy wspólnotą akademicką działającą z poszanowaniem wolności myśli i wypowiedzi, równości praw i tradycji.

  Naszą misją jest najlepsze kształcenie oparte na innowacyjnej medycynie i prowadzeniu badań naukowych na najwyższym poziomie."

  Pracownicy Wydziału to wybitni naukowcy,
  poszukujący nowych rozwiązań w medycynie i naukach o zdrowiu

  Na Wydziale prowadzimy ponad 130 projektów badawczo-dydaktycznych. Naszym celem jest pomagać, dlatego badania naukowe odpowiadają na potrzeby społeczne oraz wyzwania cywilizacyjne.

  Pracownicy Wydziału są autorami setek publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Wyniki ich badań są powszechnie cytowane i nierzadko stanowią podwaliny do dalszych prac badawczych.

  Prowadzimy szeroką wymianę naukową z instytucjami z całego świata. Obejmuje ona nie tylko wspólne projekty badawcze, ale także wyjazdy szkoleniowe oraz organizację ważnych konferencji.

  alt

  Nasi studenci to

  Prestiżowe stypendia badawcze, wyróżnienia na międzynarodowych konferencjach, medale w konkursach wiedzy medycznej - to tylko niektóre z wyróżnień, które co roku otrzymują za swoją działalność naukową.


  Podejmują szereg działań na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu, promując postawy sprzyjające utrzymaniu zdrowia oraz aktywnie angażują się w inicjatywy charytatywne oraz wolontariat.


  Muzycy, sportowcy, aktorzy - nasi studenci udowadniają, że naukę można połączyć z realizowaniem pasji.